Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů

Naše společnost, založená v roce 2016, vyvíjí a implementuje komplexní systém, který modernizuje, zjednodušuje a zlevňuje způsob, kterým vodárenské společnosti získávají data o spotřebované vodě.

Jádrem tohoto systému je SMG Server a jeho uživatelský protikus SMG Client. Společně tvoří řešení, které může být provozováno jak v cloudu, tak on-premise, a zajišťuje centrální bod správy všech technologií dálkových a pochůzkových odečtů ve vodárně.

Dálkové odečty

Nejmodernější způsob získávání odečtů vody, který vodárny aktuálně využívají, jsou dálkové IoT odečty. Pro získání dat tímto způsobem není nutné využívat služeb odečítače, který při standardním, osobním způsobu odečtu musí kontaktovat zákazníka a fyzicky odečíst stav vodoměru. Místo toho vodárenská společnost nainstaluje na požadovaná odběrná místa chytré IoT odečtové hlavy které po dobu 6 let pravidelně (až 20krát denně) odečítají stav vodoměru a automaticky ho zasílají do SMG Serveru. Vodárna tak ušetří za práci odečítačů a dostane vždy aktuální, přesná data o stavu spotřeby vody a navíc je i v reálném čase informována o případných alarmových stavech (například zamrznutí či zatopení vodoměru).

Odečtové hlavy IoT.water

IoT.water odečtové hlavy dokážou komunikovat pomocí několika různých IoT sítí: NB-IoT, Sigfox a LoRaWAN. Životnost jejich vestavěné baterie je dle konfigurace přenosu dat stanovená až na 6 let. Konfigurace odečtové hlavy po fyzickém osazení na vodoměr probíhá pomocí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace. Okamžitě po osazení a konfiguraci začne odečtová hlava odečítat stav vodoměru a zasílat tato data do SMG Serveru, kde je možné data prohlížet.

Integrace s výrobci a systémy třetích stran

V případě, že vodárenská společnost má již existující osazení zařízení pro dálkové odečty od jiných výrobců, je SMG Server připraven na příjem a zpracování dat z odečtových hlav třetích stran či z externích systémů.

Aktuálně SMG Server podporuje plnou integraci (tzn. osazení, provoz a diagnostika odečtových zařízení je plně v režii SMG Serveru) následujících typů odečtových zařízení:

  • IoT.water NB-IoT/LoRa/Sigfox odečtové hlavy pro Sensus/Itron vodoměry
  • Solidus Tech NB-IoT/LoRa odečtové hlavy
  • Softlink odečtová zařízení
  • Diehl Hydrus chytré vodoměry

Dále je SMG Server připraven na integraci s následujícími externími odečtovými systémy:

  • Softlink CEM
  • Sensus FlexNet
  • Diehl Metering IZAR PLUS

Data z těchto externích systémů jsou získávána pomocí existujících REST API rozhraní či jiných standardních způsobů přenosu strukturovaných dat.

SMG Server je tedy centrálním sběrným bodem pro dálkové odečty vodárny. Přijímá data jak přímo z odečtových zařízení, tak i z několika různých externích odečtových systémů. Zpracovává je do standardní, sjednocené podoby a SMG Client je prezentuje uživateli v přehledné tabulkové i grafické podobě. Umožňuje vodárně efektivně spravovat instalace odečtových zařízení a diagnostikovat přenos dat.

Díky využití nativních instalačních aplikací je během osazení zaznamenána poloha instalované odečtové hlavy a spolu s atributy osazení je uložena do SMG Serveru. Dále je tedy možné v SMG Client pracovat s mapovým zobrazením a vizualizovat aktuálně osazené odečtové hlavy na přehledném mapovém podkladu.

Přenos dat do systému ZIS is-USYS®.net

Systém ZIS is-USYS®.net je zákaznický systém široce využívaný vodárnami pro (mimo jiné) shromažďování odečtových dat a následné fakturace. SMG Server je s tímto systémem plně integrovaný a díky algoritmu tzv. Smartmeteringu je schopen v reálném času přenášet přijatá odečtová data a alarmové události z libovolného datového zdroje přímo do systému ZIS. V systému ZIS tedy vzniká korektní evidence všech osazených odečtových zařízení a vodárna je schopna jedním kliknutím vygenerovat všechny potřebné faktury s přesností odečtu několik hodin bez nutnosti fyzických odečtů.

Pochůzkové odečty

Pro odběrná místa, jsou osazena vodoměry, umožňující pochůzkové (walk-by) odečty pomocí rádia, nebo nejsou osazena žádným druhem vzdáleného odečtu, nabízí SMG Server řešení v podobě modulu Odečtové trasy. V kombinaci s mobilní aplikací SMG Mobile a systémem ZIS je schopen zpracovávat odečtové dávky, vytvořené v systému ZIS.

Odečítač, vybaven mobilním telefonem s aplikací SMG Mobile, dostává do mobilního zařízení odečtové dávky, které mu byly připraveny a přiřazeny. V terénu je schopen odečítat pomocí rádiového přenosu vodoměry Sensus, Itron a Kamstrup. Kromě vzdáleného rádiového přenosu má taktéž montér možnost odečítat fyzicky pomocí odečtení stavu z číselníku vodoměru a zapsání do mobilní aplikace či využití OCR pro automatické vyplnění stavu.

Kromě práce s odečty jako takovými je montér schopen v terénu zaznamenávat různé druhy událostí, např. změna kontaktu na odběrném místě či neschopnost odečtení z důvodu nepřítomnosti kontaktní osoby na místě. V rámci získávání stavů má montér možnost pořizovat fotodokumentaci.

Během práce odečítačů v terénu je schopen mistr odečtů sledovat průběh odečítání vytvořených dávek pomocí modulu Odečtové trasy ve webovém klientovi SMG Client. Zde je možné přehledně zobrazit veškeré získané údaje, fotodokumentaci a stav synchronizace dat se systémem ZIS.

Produktová dokumentace

Zde naleznete ke stažení detailní produktovou dokumentaci včetně údajů o kompatibilitě produktu.

iot_water_produktovy_list_NB-IoT

sekce

pro uživatele

Uživatelský portál obsahuje kromě sdílených zkušeností a odpovědí na často kladené otázky i možnost stažení aktuální dokumentace a klientského software.
Přihlásit se