Naše řešení

Koncept SMG

Unikátní koncept Smart Metering Grid získává data zaslaná pomocí IoT sítí, z externích systémů, lokálních bezdrátových odečtů i fyzických odečtů.
Dozvědět se více

Odečty vodoměrů

Naše společnost, založená v roce 2016, vyvíjí a implementuje komplexní systém, který modernizuje, zjednodušuje a zlevňuje způsob, kterým vodárenské společnosti získávají data o spotřebované vodě.
Dozvědět se více

Digitalizace procesů ve vodárenství

Jednou z aktivit naší společnosti je digitalizace procesů v utilitním prostředí, tedy nahrazení papírové podoby stávajících procesů jejich elektronickou verzí.
Dozvědět se více

Poradenský přístup

Naše působení v oblasti vodárenství a zejména pak oblasti dálkových odečtů vodoměrů a digitalizace procesů ve vodárenství nám umožňuje poznávat prostředí a procesy vodáren.
Dozvědět se více
sekce

pro uživatele

Uživatelský portál obsahuje kromě sdílených zkušeností a odpovědí na často kladené otázky i možnost stažení aktuální dokumentace a klientského software.
Přihlásit se