Jak začít

„SMART METERING“ JE JEDNODUŠŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE.

Začít se smart meteringem se může jevit jako příliš komplikované, příliš nákladné, či zbytečné. Ani v jednom případě to nemusí být pravda pokud nezanedbáte přípravu a investujete do této oblasti trochu energie. Níže Vám poskytujeme alespoň základní přehled obecných kroků pro ty, kteří by rádi začali po vlastní ose. Samozřejmě pro ty, kteří mají o smart metering zájem, ale preferují přístup na klíč s proaktivním zákaznickým přístupem jsou k dispozici naši odborní poradci v oblasti utilit, kteří se Vám budu rádi plně věnovat. – Poradenství

1

Krok 1

Udělejte si přehled o existujících vodoměrech

Chcete-li začít využívat chytré odečty, je potřeba mít přehled, jaké typy vodoměrů jsou ve vaší lokalitě používány. Ne každý vodoměr je vhodný pro osazení odečtové hlavy. Možné k osazení jsou všechny vodoměry s pulzním či indukčním výstupem. Rádi Vám přehled neboli pasport vodoměrů zpracujeme. V případě, že pasport realizujete vlastními silami, nezapomeňte ke každému odběrnému místu získat následující informace: typ vodoměru, stáří vodoměru, roční odebrané množství, GPS souřadnice, identifikace odběratele.

2

Krok 2

Ověřte dostupnost a kvalitu signálu IoT sítí

Před investicí do technologie dálkových odečtů doporučujeme ověřit dostupnost a kvalitu signálu IoT sítí v zamýšlených lokalitách. Prvotní informaci o dostupnosti sítě je možné získat z map pokrytí dostupných na webových stránkách operátorů IoT sítí, ať už se jedná o síť Nb-IoT, LoRaWan, či Sigfox (ČRA, Vodafone). Dálkové odečty vodoměrů jsme schopni realizovat kdekoliv. Vždy je to jen otázka ekonomické úvahy o návratnosti dané investice.

3

Krok 3

Popište vaše informační systémy (IS)

Pro úspěšnou implementaci a efektivní využívání dálkových odečtů a všech souvisejících výhod je nutné mít přehled o všech informačních systémech, které jsou využívány pro správu odběratelů, fakturaci a technickou správu vodoměrů. Velmi často se jedná o zákaznický informační systém (ZIS) a technický informační systém (TIS). V případě, že máme přesnou specifikaci IS vaší organizace, jsme schopni na míru připravit nabídku pro úspěšnou implementaci komplexního řešení. Současně je možné si objednat serverovou instalaci databáze pro získávání strukturovaných dat z odečtů a veškeré další SW řešení dělat vlastními silami či pomocí třetích stran.

4

Krok 4

Realizujte pilotní projekt

Doporučujeme ověřit fungování technologie dálkových odečtů na pilotním projektu. Počet vodoměrů pro pilotní projekt není omezen. Důležité je vybrat vodoměry s pulsním či indukčním výstupem. Vhodné je osadit alespoň 20 vodoměrů. Lokalita by měla být vybrána v souladu s krokem 2 – Ověření dostupnosti IoT sítě. Instalaci Vysílačů může udělat vyškolený personál klienta, případně pracovníci IoT.water. Kromě ověření funkčnosti technologie, je cílem pilotního projektu i ověření funkčnosti práce s daty s ohledem na rozhodnutí klienta o využití existujících informačních systémů (IS). Pilotní projekt probíhá dle dohody 3-6 měsíců. Na základě výsledků z pilotního projektu má klient veškeré informace k rozhodnutí o zavedení systému dálkových odečtů v rámci své působnosti.

5

Krok 5

Postupný přechod na dálkové odečty

Nasazení technologie dálkových odečtů by měl být postupný a promyšlený proces. Je několik základních strategií. První z nich je osazování vodoměrů v závislosti na množství z nich odebrané vody. V této strategii je možné dálkově odečítat při osazení 40 procent vodoměrů až 80 procent veškeré odebrané vody. Druhou možnou strategií je postupné osazování dálkových odečtů na základě přirozené obměny stávajících vodoměrů. To znamená, že při výměně nového vodoměru dochází současně k osazení Vysílače pro dálkový odečet. Samozřejmě strategie je možné kombinovat ve vazbě na rozhodnutí klienta.

sekce

pro uživatele

Uživatelský portál obsahuje kromě sdílených zkušeností a odpovědí na často kladené otázky i možnost stažení aktuální dokumentace a klientského software.
Přihlásit se