Koncept SMG

Smart Metering Grid

Unikátní koncept Smart Metering Grid získává data zaslaná pomocí IoT sítí, z externích systémů, lokálních bezdrátových odečtů i fyzických odečtů. Ty integruje na jedno bezpečné místo (SMG Server), odkud míří do všech systémů vodárny, včetně zákaznického informačního systému.

Pro řešení podpory práce v terénu je určena modulární mobilní aplikace SMG Mobile spolu s aplikacemi EML (Elektronický montážní list) a EZZP (Elektronický záznam z přešetření). Správa celého systému, diagnostika, podpora provozu, řízení odečtů a celá řada dalších funkcí probíhá prostřednictvím SMG Client – moderní webové aplikace která slouží jako klient pro SMG Server.

sekce

pro uživatele

Uživatelský portál obsahuje kromě sdílených zkušeností a odpovědí na často kladené otázky i možnost stažení aktuální dokumentace a klientského software.
Přihlásit se